Feltételek

1. Meghatározások

 

1. Ügyfél / Kutató / Szakember

 

Az a természetes személy vagy jogi személy - akár magánszemély, intézmény, vállalat vagy laboratórium -, amely humán tesztalanyokat használ olyan klinikai vizsgálatokra vagy kutatásokra, amelyek során emberekkel végeznek tudományos vizsgálatokat, és akivel vagy amellyel a Link2Trials szolgáltatói szerződésbe lép.

 

2. Önkéntes / Humán tesztalany

 

Az a személy, aki regisztrál a Link2Trials oldalra, és ennek során jelzi, hogy gyógyszertesztekben szeretne részt venni.

 

3. Megállapodás

 

Minden kölcsönös beleegyezés - akár írásban, akár e-mailben - a Link2Trials egy vagy több szolgáltatásának elvégzésébe.

 

4. Írásban

 

Kizárólag a papír alapú, dátumozott és aláírt levelezésre vonatkozik; az e-mail nem tartozik ide.

 

2. Alkalmazhatóság és módosítás

 

1. Ezek az általános feltételek az ügyfél vagy tesztalany, illetve a Link2Trials közötti minden megállapodás kialakítására, tartalmára és végrehajtására vonatkoznak.

2. Az ügyfél, a humán tesztalany vagy egy külső fél általános feltételei kizárólag abban az esetben vannak érvényben, ha erre vonatkozóan a felek egyértelműen, írásban egyetértettek a jelen általános feltételek hatályon kívül helyezése mellett.

3. A Link2Trials fenntartja a jogot, hogy a jelen feltételeket módosítsa, és kijelentse, hogy a módosított feltételek vannak érvényben a meglévő megállapodásokra nézve. Amennyiben az ügyfél vagy a humán tesztalany nem fogadja el az általános feltételek valamilyen módosítását, jogában áll, hogy a megállapodást a módosított feltételek érvénybe lépési dátumával felmondja, feltéve, hogy az ügyfél vagy tesztalany erről mielőbb, de a módosításról küldött írott tájékoztatót követő két héten belül írásban, postai úton tájékoztatja a Link2Trials vállalatot.

4. Abban az esetben, ha a jelen feltételek valamelyik kitételét semmisnek nyilvánítják, a többi kitétel hatályban marad. Az ügyfél és a humán tesztalany konzultálni fognak, hogy a hatálytalanított kitétel helyett egy új kitételt fogadjanak el. Ennek során az érvénytelenített kitétel célját és jelentését a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik.

 

3. Felelősség

 

Nincs lehetőség arra, hogy a Link2Trials ellenőrizze az ügyfelek és humán tesztalanyok által a weboldalon közzétett információk pontosságát, hiánytalanságát és minőségét. Ebből az okból a Link2Trials nem vállal felelősséget és nem nyújt semmiféle garanciát a jelen általános feltételek 3. cikkelyében felsoroltakra.

 

Humán tesztalanyok

 

A vizsgálatok és a kutatóintézmények minősége

A humán tesztalanynak a vizsgálatban való részvételéért járó anyagi juttatás rendezése

A kutató valóban kiválasztja az önkéntest

A vizsgálatra közzétett hirdetés hiánytalansága és pontossága

A vizsgálat veszélyessége az önkéntesekre nézve

A vizsgálatban való részvétel miatt fellépő személyes károk

A humán tesztalanyokkal végzett kutatás eredménye és az eredmény értéke, akár az emberi tesztalannyal szóban közölve, akár írott publikációban közzétéve.

 

Ügyfelek

 

A humán tesztalany által a Link2Trials oldalon megadott információk hiánytalansága és pontossága

A humán tesztalany valóban részt vesz a vizsgálatban

Az önkéntesek minősége és száma, akiket a Link2Trials egy vizsgálatra toborozni tud

A Link2Trials által végzett tesztalany-toborzás minősége

A kiválasztott tesztalanyok száma és ezek megfelelősége

A vizsgálatban nem önként részt vevő tesztalanyok

A kutató nem tájékoztatja megfelelően a humán tesztalanyt, illetve hiányos vagy helytelen információt ad a vizsgálattal kapcsolatban

A humán tesztalanyok nem tájékoztatják megfelelően a kutatót, illetve hiányos vagy helytelen információt adnak meg

 

4. Általános

 

1. A Link2Trials semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Link2Trials oldal vagy a weboldalunkon használt hivatkozások használatából eredő károkért, illetve a Link2Trials weboldal el nem érhetősége miatti károkért.

2. A Link2Trials semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az általunk közvetített vizsgálatokban való részvételből eredő károkért, illetve az amiatti károkért, hogy egy humán tesztalanyt nem vesznek be egy vizsgálatba.

3. A 4. cikkely fenti, 1. és 2. pontjaiban található elemek kizárólag az ügyfél, a humán tesztalany és/vagy a többi érintett fél felelősségi körébe tartoznak. Ez a kikötés alapvető fontosságú része a weboldalunkat használó személyekkel való kapcsolatunknak.